Historisk flot resultat hos Kingo-koncernen skaber mulighed for at flytte branchen yderligere

I sit netop aflagte regnskab for 2022 kommer Kingo-koncernen ud med et positivt resultat på 20,2 mio. kr. før skat. På trods af en meget presset byggebranche, går Kingo-koncernen styrket ind i 2023 med en solid pipeline og et fortsat fokus på udvikling af driften.

Krav til øget fokus på drift, rentabilitet og likviditet blev realiteten for hele byggesektoren i 2022. Et år hvor eftervirkningerne fra Coronakrisen blev en realitet og materiale- og energikriser yderligere øgede presset på branchen.

Kingo-koncernens regnskabsår var præget af stor aktivitet inden for betonboring og -skæring, hvor bl.a. en solid markedsposition for Brandt Diamant A/S blev yderligere styrket. Kingo Recycling A/S har udvidet med flere modtagerpladser og er nu 100% dækkende i region Midt og Nordjylland.
Aktivitetsniveauet for Kingos nedrivning har ligeledes været stort, eksempelvis med god fremdrift på danmarkshistoriens største nedrivning – Højhusene i Brøndby. Dertil kommer en række nyudviklinger indenfor muligheder med direkte genbrug af byggematerialer. Kingo satte ny intern rekord, med et kontorprojekt i Billund, hvor hele 19% af bygningen blev direkte genbrugt og 79,3% af bygningen blev genanvendt.
Året markerede også en milepæl, som Kingo-koncernen har arbejdet hen imod i mange år – en gennemgribende revision af miljøområdet, med en bred politisk aftale om opstramning af asbestlovgivningen med 12 konkrete initiativer.

Med en branche, der er under pres fra flere sider, er det afgørende med et holdbart fundament og et tæt samspil mellem drift og udvikling – og 2022 er blevet brugt til at styrke den sammenhæng på tværs af Kingoselskaberne.
Koncernen står utrolig stærkt, forankret i flere brancher og med god soliditet. Selskabets ledelse anser årets resultat for at være tilfredsstillende og Kingo-koncernens finansielle styrke understøtter mulighederne for yderligere udvikling.

Ejer Thomas Kingo udtaler:
– Det har altid stået klart for os, at for at udvikle branchen i en retning der tager et miljømæssigt og socialøkonomisk ansvar, skal vi levere resultater der faciliterer investeringer. Vi er naturligvis glade for at præstere et positivt resultat, men vores potentiale er til mere. Vi begynder at se markedet træffe beslutninger ud fra en klimaorienteret dagsorden, der matcher vores position godt.
Vi kommer til at fortsætte vores investeringer i endnu mere direkte genbrug, mere genanvendelse og bedre vilkår for hele branchen.

Udsigter til 2023
2023 i Kingo koncernen handler om fortsat at have en solid drift suppleret med nyudvikling, der styrker selskabernes positioner yderligere.
Mandskabsmæssigt bliver der opkvalificeret og udvidet med flere egne folk, lovgivningsmæssigt bliver der arbejdet på at præge dagsordenen for miljøhåndtering, samt at sikre at selektiv nedbrydning bliver en succes for hele branchen. Og så kommer der nye muligheder for genbrug og vinkler på, hvordan en koncern med rødder i nedrivning kan sættes i spil på nye markeder.

Bestyrelsesformand Eskild Lyngholm:
– 2023 bliver et udfordrende år for byggebranchen, hvor solide samarbejdsrelationer, der kan følge opgaven helt til dørs, bliver en endnu vigtigere faktor end hidtil. Vi har stærke pipelines der giver os rygdækning, med gode opgaver til her og nu, samt på den længere bane. Vi glæder os også til at løfte sløret for nye projekter, der sikrer endnu mere vind i de grønne sejl.

For yderligere oplysninger/kommentarer:
Kontakt Søren Malund Thomsen – 25 16 93 39 / smt@kingo.biz