Kingo Recycling A/S åbner modtageanlæg i Ringkøbing

Gert Amdi Kjeldsen, Pladsansvarlig for Kingo Recycling i Ringkøbing

Kingo Recycling, som genanvender bygge-, anlægs- og industriaffald, har købt Heager Maskinstation med fire hektar jord til det formål at åbne et modtageanlæg på Novej 41 i Ringkøbing. Anlægget bliver det eneste af sin slags i området.

Det er Kingo Recyclings erfarne salgskonsulent, Gert Amdi Kjeldsen, der kommer til at stå i spidsen for det nye modtageanlæg i Ringkøbing, som åbner den 1. november 2020.

”Der er ikke andre modtageanlæg i området, så det er oplagt at servicere den del af landet og sørge for, at affald og forurenet jord håndteres og behandles til gavn for miljøet. Vi vil så vidt muligt genanvende alle produkter. Lige nu genanvender vi 99 %,” siger Gert Amdi Kjeldsen.

Med opkøbet af Heager Maskinstation medfølger en miljøgodkendelse, som betyder, at Kingo Recycling i første omgang kan modtage beton, tegl og brokker til genanvendelse. Derudover har virksomheden fået tilladelse til at håndtere industriaffald. Kingo Recycling vil snarest søge om at udvide miljøgodkendelsen, så de bl.a. også kan modtage slam, olievand og forurenet jord – affaldsprodukter, som de allerede behandler i Silkeborg og Aalborg.  

”Vi skal hjælpe Kommunen, vognmænd og entreprenører med at få styr på jordforureninger og bygge-, anlægs- og industriaffald i området, og jeg regner med, at vi får skabt en del arbejdspladser. Målet er, at anlægget er oppe at køre på niveau med Silkeborg og Aalborg inden for tre år,” siger Gert Amdi Kjeldsen.

I Kingo Recyclings nye modtageanlæg går man snart i gang med etablering af en plads på godt 19.000 m2, hvor forurenet jord og slam skal håndteres. Ligesom virksomhedens to andre modtageanlæg bliver pladsen sikret med en membran, så forurenet vand ikke kan sive ned i undergrunden. I stedet recirkuleres vandet i et lukket system, hvor det renses og genanvendes. Derudover bliver en eksisterende hal på matriklen på godt 1.100 m2 lavet om til sorteringshal, hvor bl.a. gips, glas, træ, isolering, plastik, jern, vinduer og andet industriaffald skal sorteres.

Gert Amdi Kjeldsen, der har over 20 års erfaring i entreprenørbranchen, har været med til at opbygge Kingo Recyclings modtageanlæg i Silkeborg, hvor han har haft sin daglige gang i over syv år.