Kingo Recycling
Din cirkulælre samarbejdspartner

Kingo Recycling har siden 2010 genanvendt bygge- og anlægsaffald på den 22 hektar store grund, som Kingo råder over bag hovedkontoret i det nordlige Silkeborg.

I januar 2017 udvidet Kingo Recycling med en modtageplads, da lejligheden bød sig til at overtage NKI`s slamsugerplads i det østlige Aalborg.

I 2020 opkøbte vi Heager Maskinstation i Ringkøbing. Matriklen, der er måler 19.000 m2, danner rammerne for det nye modtageanlæg i det vestjyske.

I 2023 åbne bommen for Kingo Recycling Mors, en plads som blandt andet rummer en ny type termiskanlæg, til skånsom behandling af forurenet jord og affald. Det termiske anlæg er støttet under miljøstyrelsens MUDP-ordning.

De nye modtageanlæg har åbnet op for nye genanvendelsesmuligheder, hvor bl.a. rensning af industrielt spildevand, olie-vand og sand er blevet et etableret forretningsområde.

Kingo Recycling arbejder for at passe på naturens ressourcer ved at nyttiggøre bygge-, anlægs-, og industriaffald i nye sammenhænge og ved hele tiden at udvikle nye metoder til genanvendelse og genbrug. Vi har arbejdet med genanvendelse siden 1988.

Kingo Recycling ledes af direktør, Annemette Fuglsang. Virksomheden har 15 dedikerede medarbejdere, som råder over en maskinpark på godt 16 maskiner.