CERTIFIKATER

Certificering af ledelsessystem

Hos Kingo Recycling vil vi være din foretrukne samarbejdspartner inden for genanvendelse og genbrug af bygge-, anlægs- og industriaffald.
Derfor skal det være nemt, sikkert og trygt at aflevere affald til os.

For at sikre at vi altid lever optil dette, er vores ledelsessystem certificeret, og det er din dokumentation og sikkerhed for, at vi altid leverer samme høje kvalitet.

Kingo Recycling A/S er certificeret inden for:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • DS/ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse)

Kvalitet

Vi stiller høje krav til kvalitet, og vores mål er at være førende i branchen på kvalitet. Det sikrer vi gennem en løbende tilpasning i forhold til de skiftende regler og love, denne opgave løser Jakob Gorm Dahl, Miljøchef hos Kingo Recycling.

Miljø

Vi ønsker, at så mange resurser som muligt bliver genanvendt på den bedst tænkelige måde. Vi bekymrer os om miljøet, og vores mål er at have en så lille negativ påvirkning på dette som muligt. Derfor har vi valgt, også at blive certificeret inden for miljøledelse.

Miljøledelse er med til at sikre os i, at vi kan reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet samtidigt med, at vi kan bidrage til den miljøpolitiske dagsorden.

Kingo Recyclings genanvendelsesprocent beregnes ud fra den samlede mængde affald, vi bearbejder. Vi genanvender 99% af de materialer, vi håndterer. Man kunne tro, vi var i mål, men der er stadig massere arbejde tilbage, den sidste procent er svær og miljø tung, derfor er det vigtigt, at vi fortsat forbedre vores metoder og processer.

Kingo som koncern arbejder målrettet på at øge det direkte genbrug af de materialer, der tages ned. Det sker gennem markedskommunikation, dialog og sparring med bygherrerne. Vi ser, at det slår igennem, og efterspørgslen på materialer til direkte genbrug er stigende.

Arbejdsmiljøledelse

Hos Kingo Recycling er holdningen, at arbejdsulykker ikke accepteres. Certificering inden for arbejdsmiljøledelse er resultatet af en målrettet indsats fra alle i Kingo koncernen.

Alle ulykker og nær ved ulykker registreres og analyseres af arbejdsmiljøudvalget. Der udarbejdes en årlig ulykkesstatistik. Der følges straks op på alle ulykker, og de kommunikeres ud til hele organisationen, så vi sikrer øjeblikkelig læring samtidig med, at vi øger vores fokus på at undgå ulykker.

Kingo Koncernen har en årlig ekstern audit, hvilket er din garanti for, at vi lever op til det, vi har forpligtet os til.

Se vores certifikater her

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Certifikat ISO 45001