Kingo recycling modtager

På Kingo Recyclings miljøgodkendte modtageanlæg i henholdsvis Silkeborg og Aalborg modtager vi b.la.:
 
 • Brokker af beton, tegl og mursten
 • Blandede brokker
 • Asfalt
 • Sten
 • Træ til knusning
 • Affald til sortering
 • Industrielt spildevand
 • Olie-vand og slopolie
 • Fejesand fra veje og pladser
 • Suget vejsand fra brønde eller regnvandsbassiner
 • Sand fra rensning af pumpestationer og kloakledninger
 • Olieforurenet sand fra sandfang i forbindelse med olieudskillere
 • Sand fra renseanlægs sandfang, procestanke eller rådnetanke
 • Øvrigt forurenet sand fra industrier
 • Svejseslagger fra industrien
 • Forurenet jord

Aflever forurenet jord

Har du jord, som er forurenet, kan vi rense den og assistere dig med anmeldelser og anden rådgivning.
 
Vores jordrensningspladser er anlagte specielt til at kunne håndtere jord, som er forurenet med olie eller har høje koncentrationer af f.eks. tungmetaller eller opløsningsmidler. Pladserne er udstyret med en underliggende membran, som sikrer mod nedsivning, og afvandingssystemet er totalt aflukket, så alt dræn- og regnvand recirkuleres til støvdæmpning og fordampning.
 
Står du med et akut problem med forurenet jord, er vi klar til at hjælpe dig med at finde en god løsning.

Det er spild af vand, hvis vi ikke renser dit spildevand

Gælder kun Kingo Recycling i Aalborg

Det er nemt for dig at aflevere dit spildevand og olie-vand hos Kingo Recycling. Det eneste du skal foretage dig, er at køre ind i vores hal hvor du ved hjælp af en slange hurtigt kan overføre dit spildevand eller olieforurenet vand til vores rensningsanlæg.

Hvis du efterfølgende ønsker at få dit køretøj eller din tank vasket, kan du for kun 40 kr. klare dette i vores store vaskehal.

her finder du vores modtageanlæg

Kontakt os


Svend Åge Lindberg
Pladsansvarlig

25169112
saal@kingorecycling.biz

Silkeborg


Gert Amdi kjeldsen
Salgskonsulent

25169122
g.kjeldsen@kingorecycling.biz

Silkeborg


Ann Bøgelund
Juniorkonsulent

25169112
ann@kingorecycling.biz

Silkeborg & Aalborg


Jes Andersen
AFDELINGSLEDER

25169152
ja@kingorecycling.biz

Aalborg