Anmeldelse af affald – ikke nogen ny ting.

Hvad er så nyt?

Bekendtgørelse nr. 2512 stiller skærpede krav til sporbarheden af bygge- og anlægsaffald.

Hvad betyder det?

 • Fremover skal anmeldelse og løbenummer følge affaldet.
 • Affald bør anmeldes 14 dage før transport.
 • Kingo Recycling A/S skal altid modtage anmeldelse i forbindelse med første vejning.
 • Bygge og anlægsaffald i forbindelse med nedrivning, renovering og vedligehold der overstiger 1 ton skal anmeldes.
 • Termoruder fremstillet i perioden 1950 til og med 1977 skal anmeldes.

Hvem skal gøre alt det? Vi hjælpes af.

 • Bygherre skal sørge for at affaldet bliver anmeldt.
 • Transportøren skal sørge for at medbringe anmeldelsen under transport.
 • Transportøren skal fremvise anmeldelsen ved ankomst til Kingo Recycling A/S.
 • Kingo Recycling A/S slut anmelder faktiske kørte mængder til myndighederne.

Hvor kan jeg få hjælp?

 • Kommunernes hjemmesider indeholder ofte god information vedrørende anmeldelse af affald.
 • Anmeldelse af affald sker online, som privat person tjek Byggeaffald (borger.dk)

For erhverv, undersøg hvilken tjeneste der benyttes i din kommune.

Mest anvendte portaler, Bygningsaffald & Byg og Miljø.

 • Hvis der er generelle spørgsmål vedrørende anmeldelse, står Kingo Recycling A/S altid til rådighed.
 • Hvis der er tvivl om affaldsfraktioner ved indvejning skal veje boden altid kontaktes.